GDPR - ochrana Vašich osobních údajů

 

Naše zásady při práci s Vašimi osobními údaji

Ať je vaším cílem nakouknout do našich receptů, objednat se na konzultaci nebo dostávat informační emaily, rádi bychom vás informovali o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje.

Následující zásady jsou platné od 25. 5. 2018 a jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (,,GDPR“).

Co a jak

·      Jaké osobní údaje zpracováváme

·      K jakým účelům osobní údaje využíváme

·      Jak dlouho budou osobní údaje uchovávány

·      Kde jsou osobní údaje uloženy a jak jsou zabezpečeny

·      Kdo má k osobním údajům přístup

·      Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

·      Zasílání informačních emailů

·        

Jaké osobní údaje zpracováváme

Zpracováváme vaše osobní údaje, které vyplňujete při registraci na našich webových stránkách. Vyplnění některých osobních údajů je povinné, bez nich není možné daný nákup nebo registraci provést, jiné jsou dobrovolné a záleží na vás, jestli je vyplníte nebo ne. Zpracováváme základní osobní identifikační údaje, adresní údaje a kontaktní údaje. Konkrétně:

·      na www.fit-sever.czzpracováváme tyto osobní údaje:

o   E-mail

·      při objednávce skupinového kurzu hubnutí při registraci na stob.cz:

o   Uživatelské jméno

o   Jméno

o   Příjmení

o   E-mail

o   Adresu (ulice, město, PSČ, Země)

o   Datum narození 

·      Objednávka semináře, výživového poradenství

o   Jméno

o   Příjmení

o   E-mail

o   Telefon

o   Věk      

o   Stravovací návyky, pohybová aktivita, pitný režim

 

K jakým účelům osobní údaje využíváme

Osobní údaje zpracováváme vždy z určitého důvodu a jen na dobu nezbytně nutnou. Pokud od nás zakoupíte zboží nebo službu, zpracováváme pouze osobní údaje nutné pro doručení zboží nebo pro poskytnutí služby. 

Pokud zvolíte možnost, že si přejete dostávat informační emaily o našich aktivitách, váš kontakt (email) bude využit k vytvoření a správě databáze pro zasílání těchto informací.

 

Jak dlouho budou osobní údaje uchovávány

Všechny osobní údaje smažeme, přestane-li existovat právní důvod pro jejich zpracování.

Pokud se registrujete na našich webových stránkách www.fit-sever.cz, vaše osobní údaje u nás budou uloženy tak dlouho, dokud se nerozhodnete svou registraci zrušit – tím, že kontaktujete administrátora, aby váš účet odstranilsamozřejmě smažeme i všechny vaše osobní údaje.

Kde jsou osobní údaje uloženy a jak jsou zabezpečeny

Vážíme si všech našich klientů a důvěry, kterou v nás máte, proto dbáme na bezpečné nakládání s vašimi osobními údaji podle platné právní úpravy (GDPR).

Všechny osobní údaje, které při registraci vyplníte, ať je jejich uvedení povinné nebo dobrovolné, budou automaticky uloženy na našem disku, který je zabezpečený heslem a antivirovým programem. Pro rozesílání informačních emailů využíváme služeb společnosti Webnode a Roundcube.

Kdo má k osobním údajům přístup 

K databázi mají přístup pouze naši zaměstnanci, kteří jsou k tomu oprávněni vnitřním předpisem a jsou náležitě proškoleni o povinnostech bezpečného nakládání s osobními údaji.  Při nakládání s osobními údaji využíváme i třetích stran, a to na základě smluvního vztahu, ve kterém se třetí strana zavazuje nakládat s osobními údaji bezpečně a dle předpisů GDPR.

Práva související s ochranou osobních údajů

Po celou dobu máte možnost využít všech vašich zákonných práv, a proto nás případně neváhejte kontaktovat.

Samozřejmě můžete kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním údajů pro účely, kde je souhlas vyžadován.

Právo na výmaz (právo být zapomenut). Využití tohoto práva jednoduše znamená, že smažeme vaše osobní údaje, u kterých odvoláte souhlas s jejich zpracování, nebo údaje, které byly zpracovány protiprávně.

Pokud nechcete úplný výmaz, lze využít práva na omezení zpracování osobních údajů, pokud máte zájem, požádejte naše administrátory.

Právo na přístup k osobním údajům. Do 30 dnů vám na základě žádosti poskytneme výpis vašich osobních údajů.

Právo na opravu osobních údajů. Neváhejte nás kontaktovat, pokud zjistíte, že některé osobní údaje, které o vás zpracováváme jsou chybné nebo již nejsou aktuální, rádi to napravíme.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

Proti zpracování osobních údajů pro určitý účel můžete kdykoliv vznést námitku, to znamená, že vaše osobní údaje pro tento konkrétní účel již nebudou dále zpracovávány. Jednoduše jde o další možnost, jak omezit nakládání s vašimi osobními údaji.

Souhlas se zasíláním informačních emailů

Pokud jste se rozhodli, že chcete nadále dostávat naše informační emaily, budeme vám je moci posílat pouze na základě nového souhlasu se zasíláním. Prosím tedy o nové vyplnění Vaší aktuální emailové adresy zde na tomto odkazu: https://www.fit-sever.cz. Pak už Vám nic neunikne.

Pokud už nemáte zájem o zasílání informačních emailů?

Snadno - odpovědí na náš email se můžete z odběru odhlásit a v budoucnu není žádný problém s odběrem znovu začít.