projekt PESTRÁ STRAVA

Pestrá strava – bez zbytečné chemie - program pro školy a školky

Projekt vznikl s cílem vytvářet správné stravovací návyky už v dětském věku. Zaměřuje se především na používání surovin a potravin bez zbytečné chemie. Projekt úspěšně probíhá již od roku 2013.

PROGRAM

Nutričně hodnotná strava je důležitá jako základ správného vývoje dítěte a zdraví v dospělosti!

 • S týmem kvalifikovaných poradců výživy a nutričních terapeutů podporujeme změny v kvalitě školního stravování

Co prosazujeme:

Aktivní přístup:

 • působení regionálních poradců (jsou v místě a dosahu školy, znají prostředí, mohou aktivně pomáhat se změnami životního stylu nejen škole, ale také žákům a jejich rodičům)
 • projektové dny ve školách a školkách (aktivní zapojení žáků při přípravě skutečného jídla)
 • přednášky, setkání s rodiči, besedy, školení pro učitele, kuchařky, vedoucí školních jídelen
 • pomoc s přípravou jídelního lístku, zařazování pestré nabídky potravin
 • význam a zapojení pohybu do každodenního života dětí

 

Kvalitní potraviny

 • respektujeme platnou legislativu, výživová doporučení, spotřební koš, ale z kvalitních potravin
 • důraz na nutričně kvalitní a čerstvé potraviny ve školních jídelnách za rozumnou cenu
 • důraz na zdravou kulinární přípravu (NE přepálené tuky, NE přemíru cukru, sladkých jídel a nápojů)
 • ozdravení školních kantýn a automatů (nechceme rušit, ale naplnit vhodnými potravinami a nápoji pro děti)

Ve zdravém těle, zdravý duch

Rodiče ztrácí kontrolu nad stravovacím režimem svých dětí ve škole, kde se objevují lákavé automaty s nabídkou přeslazených či přesolených pochutin plných chemie. Dítě přitom zpravidla kopíruje stravovací návyky, které mu ukazují dospělí v jeho okolí, ať již jde o rodiče nebo školy. Kombinace nevhodného jídla a nízké pohybové aktivity vede k nárůstu dětské obezity a rozvoji dalších civilizačních onemocnění.

"Pestrá strava" propojuje rodiče, děti, školní jídelny, školy a města. Primárním cílem projektu je zařadit vhodné a kvalitní potraviny a pokrmy do školních jídelen, kantýn a bufetů a trvale změnit stravovací návyky dětí.

Jak projekt "Pestrá strava" funguje?

Součástí projektu je zkušený tým kvalifikovaných výživových poradců, kteří pomáhají přenastavit stravovací návyky dětí. Děje se tak prostřednictvím úzké spolupráce mezi všemi zainteresovanými skupinami. Ke klíčovým aktivitám přitom patří poradenství a doporučení vhodných potravin a nutričně vyvážených receptů do školních jídelen nebo kantýn. V rámci projektu se ale nezapomíná ani na osvětovou činnost, která obsahuje například projektové dny, přednášky, besedy pro rodiče, ale také hry pro děti. Jedná se o aktivity převyšující rámec činností běžně nabízenými školami.

Jaké aktivity v rámci projektu "Pestrá strava" probíhají?

 • Poradenství a tipy na sortiment ve školních jídelnách a kantýnách.

 • Přímé zapojení žáků do tvorby svačin a obědů, žákovské recepty.

 • Propočet nutričních hodnot svačin resp. obědů ve školních stravovacích zařízeních.

 • Přednášky ve školách na téma zdravá výživa, správný výběr potravin, atd.

 • Konzultační hodiny výživových poradců pro rodiče a žáky přímo ve školách.

 • Projektové dny – tvorba vlastních nutričně vyvážených svačin a pokrmů včetně zapojení prověřených surovin.

 •  

 •  Projektový den probíhá dopoledne (max. 4 hodiny), 

 • ideálně ve školní jídelně a následně pak ve třídě, pro 25 - 30 dětí. Děti jsou rozdělené do skupin a týmově připravují podle našich receptů zdravé svačiny. Strouhají, krájí, míchají, mažou a zdobí. Každá skupina připraví jednu velkou svačinu tak, jak by si ji mohli vzít z domu do školy a nebo koupit v kantýně a zbytek nakrájí na malé kousky pro ostatní kamarády, učitele i paní kuchařky. Také připraví reklamu pro svoji svačinku, vymyslí pro ni poutavý název a větší děti pak mohou počítat i náklady na pořízení. 

Vše společně ochutnávají. Dostanou od nás zástěrky, čepice, vařečky, diplomy a magnetky.

Recepty společně s fotografiemi je ideální po akci zaslat i rodičům, aby mohli společně doma připravovat právě ty svačinky, které děti samy ohodnotí jako velmi chutné.