Psychologický úhel pohledu

Protože naše potíže s váhou nemusí být nutně jen neznalost správných stravovacích návyků...
Často se nám do toho všeho zamíchají emoce, stres, špatné rodinné zvyklosti či zvyklosti jiného nejbližšího okolí. V jídle pak hledáme jakousi akutní útěchu, potěšení, trestáme se, atd. 
Poté, co se některým klientům nepodařilo přes veškeré znalosti udržet shozená kila dole, jsem se rozhodla, že zkusíme nahlédnout na problematiku z jiného úhlu pohledu. Projdeme si důvody, proč se nám nedaří poslouchat svůj rozum a vrháme se do bezmyšlenkovitého jedení, trápení se, pohřbíváme snahy o dodržení nastaveného rytmu a skladby jídla. Zkusíme najít způsob, jak se z těchto stavů vymanit. 
 
Tady je první 12titýdenní kurz se zaměřením na změnu myšlení. Kurz dle metodiky STOBu. Přihlášky online nebo u mě v poradně!
 
https://stob.cz/cs/hubnuti-bez-diety